Hakkımızda – Rota Yapı Yönetim
Profesyonel Site-Apartman-İş Merkezi ve Rezidans Yönetimi
İlkadım/Samsun info@rotayonetim.com
1

HAKKIMIZDA

Bizi Daha Yakından Tanıyın

ROTA YAPI YÖNETİM, Profesyonel Yapı Yönetimi uzun zamandır gelişmiş dünya ülkelerinde uygulanan, bazı
ülkelerde yasal düzenlemeler sonucu zorunlu olan, Avrupa birliği uyum yasaları içerisinde anılan bir konut
yönetimidir. Her konutun bir işletme düzeninde, aktif pasif ve akışlar baz alınmak sureti ile hukuki denetimlerin
yapılarak işletilmesidir. İşletme projesinin kat malikleri ve kiracılar tarafından online veya aylık raporlamalar
vasıtasıyla takip edilebilmesi de firmamızın sağladığı ayrıcalıklardandır. Bu sayede firmamız ve üye sakinleri
arasında güven ve işbirliği eksiksiz sağlanmaktadır. Konutunuzun ihtiyaçlarına acil çözüm, en uygun fiyat ve
on-line ulaşım ve uygulamalardaki yasal denetim ROTA YAPI YÖNETİM ’ın sağladığı eşsiz fırsatlardan sadece
birkaçıdır. Firmamız tamamen malikler ve denetçiler ile eş zamanlı çalışıp, ivedilik ile operasyon tabanına
sahiptir. Firmamızın anlaşmalı veya sizlerin önereceği taşeron firmalar da hizmetinizde bizimle birlikte çalışacaklardır.
ROTA YAPI YÖNETİM bankalar ile yapmış olduğu özel anlaşmalar ile konut sakinlerine aidatların toplanıp
apartman giderlerinin karşılanması konusunda alternatif çözümler sağlayabilmekteyiz.
ROTA YAPI YÖNETİM’in çalışma sistemi; mutlak ve kolay erişim, hızlı ve denetlenmiş hizmet, güvenli ve korunmuş
işlem, düzenli yönetim ve en önemlisi konutlarımızda yaşayan üyelerimizin yaşam kalitesi üzerine
kurulmuştur.
ROTA YAPI YÖNETİM’in sağlamış olduğu en büyük ayrıcalıklardan biri de hukuki korunmadır. Yasal denetimlerle
konutumuzun her hangi dış veya iç etkenler ile oluşabilecek zararlara karşı korunması, risklerin en aza
indirilmesi, ve beklenmedik zararların tazmini hususunda maksimum korunma sağlanmaktadır. Alınacak tedbirler
denetçiler yahut maliklerce alınacak kararlar doğrultusunda ROTA YAPI YÖNETİM’ e verilecek talimatlar
ile firmamıza ek ücret ödemeden yararlanabileceğiniz bir hizmetimizdir.

 ROTA YÖNETİM bankalar ile yapmış olduğu özel anlaşmalar ile konut sakinlerine aidatların toplanıp apartman giderlerinin karşılanması konusunda alternatif çözümler sağlayabilmekteyiz. ROTA YÖNETİM’in çalışma sistemi; mutlak ve kolay erişim, hızlı ve denetlenmiş hizmet, güvenli ve korunmuş işlem, düzenli yönetim ve en önemlisi konutlarımızda yaşayan üyelerimizin yaşam kalitesi üzerine kurulmuştur. ROTA YÖNETİM’ın sağlamış olduğu en büyük ayrıcalıklardan biri de hukuki korunmadır. Yasal denetimlerle konutumuzun her hangi dış veya iç etkenler ile oluşabilecek zararlara karşı korunması, risklerin en aza indirilmesi, ve beklenmedik zararların tazmini hususunda maksimum korunma sağlanmaktadır. Alınacak tedbirler denetçiler yahut maliklerce alınacak kararlar doğrultusunda  ROTA YÖNETİM’ e verilecek talimatlar ile firmamıza ek ücret ödemeden yararlanabileceğiniz bir hizmetimizdedir yıllardır.

SUNUM

Ekonominin ve teknolojinin gelişmesi, yaşam alanlarının yapılarının değişmesine, farklılaşmasına ve ihtiyaçlarının artmasına neden olmaktadır. Bu noktada artık tesislerin hizmet ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayabilmesi “Profesyonel Site Yönetimi” ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bir sitenin fonksiyonu, ihtiyaçları, coğrafi lokasyonuna bağlı olarak risk analizi ve mimari özellikleri ihtiyaçların belirlenmesinde en önemli etkendir. Bu nedenle, yönetim faaliyetlerinin profesyonel olmayan kişilerce üstlenilmesi gerek görev gerek yetki ve sorumluluklar açısından gerekse idarenin profesyonel ve bilinçli bir şekilde yapılabilmesi açısından ciddi sorunlar yaratır. Bu bağlamda; ROTA YAPI YÖNETİM profesyonel yönetim ihtiyacını teknik, idari, mali hukuki sosyal alt yapısıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirir ve başarının sırrının site sakinlerinin memnuniyetinde gizli olduğuna inanır.

SİTE YÖNETİMİ HUKUKİ YÖNETİM

ROTA YAPI YÖNETİM’in bu konudaki hizmet adımları aşağıdaki gibidir.
• Site sakinlerini bilgilendirme ve site tanıtım elkitabının dağıtılması,
• Web sitesinin kurulması yönetimin şeffaflığının sağlanması,
• Site Yönetim planının değerlendirilmesi ve uygulanması,
• Site İşletme Projesinin yapılması ve tüm kat maliklerine tebliğ edilmesi,
• Yıllık Olağan ya da Olağanüstü toplantıların düzenlenmesi,
• Site sakinleri memnuniyet araştırması ve değerlendirmesi,
• Siteyle ilgili tüm resmi evrakların kabulü, yazışmaların yapılması dosyalanması,
• Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması

Hakkımızda3

HUKUKİ YÖNETİM

Komşuluk hukuku ile iyi niyet ve dürüstlük kuralları içinde uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, kat mülkiyeti hukuku, Medeni hukuk, Borçlar hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanır.
• Yönetim planının KMK. ve ilgili yasalara uygun yapılması
• İşletme projesinin 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 68.maddesi birinci fıkrasında belirtilen belgelerden
sayılmasının sağlanması
• Genel kurul toplantı ve kararlarının usulüne uygun olması
• Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3.şahıslar hakkında
• Noter kanalıyla İhtar ve ihbarname çekilmesi
• İcra takibi yapılması
• Dava açılması
• Firmalarla yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması
• Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin yapılması

BÜTÇE YÖNETİMİ

Sitenin mali yıl bütçesi Kat malikleri kurulunda görüşülerek kabul edilmediyse yönetim kurulu işletme projesini hazırlar ve usulüne uygun bir şekilde tebliğ eder. Kesinleşmiş işletme projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar ile diğer gelirler sitenin mali bütçesini oluşturur. Bu bütçenin site ve sakinlerinin yararına kullanılması ve tüm gelir-giderlerin belgelenerek dosyada saklanması esastır.

Komşuluk hukuku ile iyi niyet ve dürüstlük kuralları içinde uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, kat mülkiyeti hukuku, Medeni hukuk, Borçlar hukuku ve ilgili yasa hükümleri
uygulanır.
• Yönetim planının KMK. ve ilgili yasalara uygun yapılması
• İşletme projesinin 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 68.maddesi birinci fıkrasında belirtilen belgelerden
sayılmasının sağlanması
• Genel kurul toplantı ve kararlarının usulüne uygun olması
• Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3.şahıslar hakkında
• Noter kanalıyla İhtar ve ihbarname çekilmesi
• İcra takibi yapılması
• Dava açılması
• Firmalarla yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması
• Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin yapılması
• Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması
• Resmi defterlerin yılsonunda notere kapattırılması

GÜVENLİK YÖNETİMİ

Apartman ve Sitelerde Güvenlik 5188 sayılı yasa gereğince sağlanır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’ NIN 08.11.2005 tarih ve 2005/117 sayılı genelgesinde “Site ve Apartmanlar” ın özel güvenlik izni almaları gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle Site/ Apartman genel kurulunun veya yönetim kurulunun kararıyla valiliğe müracaat edilerek özel güvenlik izni alınır veya bu konuda çalışan özel güvenlik fi rması görevlendirilir.

• Risk analizi (sitenin profi linin çıkartılması)
• Giriş çıkış kontrolü (ziyaretçi karşılama)
• Standart devriye (gözetim kontrol)
• Nokta güvenliği
• Kameralı güvenlik (tesis, bina, çevre kontrol)
• Günlük, haftalık, aylık denetim ve raporlama

TEKNİK YÖNETİM

• Aydınlatma, yangın ve doğalgaz alarm sistemlerinin kontrolü
• Merkezi ısıtma ve sıcak su sistemlerinin periyodik bakımları
• Asansörlerin bakım anlaşmaları ve rutin bakımları
• Santral ve telefon sistemlerinin bakım ve onarımı
• Elektrik trafo, jeneratör ve hidroforların bakımı
• Arıtma sistemleri, su kuyusu, havuz dairesi bakımı
• Klima sistemleri ve Bina otomasyon sistemleri bakımı
• Yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı ve dolumu
• Risk analizi (sitenin profi linin çıkartılması)
• Giriş çıkış kontrolü (ziyaretçi karşılama)
• Standart devriye (gözetim kontrol)
• Nokta güvenliği
• Kameralı güvenlik (tesis, bina, çevre kontrol)
• Günlük, haftalık, aylık denetim ve raporlama

TEMİZLİK YÖNETİMİ

Genel temizlik haşere ilaçlama,su deposu temizliği çöp toplama ve atık hizmetleri temizliği hassas bir konudur. Hizmet aksiyon planı içinde günlük iş akış şemasına uygun olarak yapılmalı ve düzenli olarak kontrol edilip raporlanmalıdır.

 

• Blokların günlük temizliği
• Ortak alanların günlük temizliği
• Otoparkların temizliği
• Çöplerin toplanması
• Sert zeminlerin cilalanması
• Genel koruyucu temizlik ve ilaçlama
• İnşaat sonrası genel ve detaylı temizlik
• Dış cephe cam temizliği
• Haşere ilaçlama
• Su deposu temizliği
• Baca temizliği

HAVUZ BAKIM YÖNETİMİ

Havuz bakımında yapılan yanlış ve eksik işlemler yüzme havuzunun sağlıksız bir ortama dönüşmesine neden olur. Büyük harcamalar yapılarak edinilen yüzme havuzunun sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için, aynı hassasiyetle bakımının yapılması gerekir. Bakım uzman kişilerce yapılıyorsa sağlıklıdır.

• Filtrasyon sistemi kontrolü
• Filtrasyon pompasının temizlenmesi
• Havuz dip temizliği
• Havuz yüzey temizliği
• Savak kanallarının temizliği
• Tesisatın kontrolü
• Havuz suyu kimyasallarının değerinin ölçülmesi
• Havuz suyu kimyasallarının havuza atılması

 

BAHÇE BAKIM YÖNETİMİ

Günümüz koşularında tüm bitkiler daha yoğun ilgiye daha profesyonel bilgiye gereksinim duyar. Sağlıklı bitki ve bahçe için ayda bir veya iki kez düzenli olarak bakım yapılması gerekir.

• Ekim
• Biçim
• Budama
• Sulama
• İlaçlama
• Gübreleme
• Tanzim ve düzenleme

KİRALAMA YÖNETİMİ

• Kira kontratının yapılması
• Kira ve depozitonun tahsilatı (Bankaya yatırılması)
• Su,elektrik ve doğalgaz faturalarının takibi
• Site ortak gider ödemelerinin takibi
• Kiracının ulaşabileceği acil destek hattı
• Gayrimenkulünüzün tapu işlemlerinin yapılması
• Emlak vergi beyannamesinin hazırlanması ve takibi
• Kiracı tahliye taahhütnamesi hazırlanması

KONUT YÖNETİMİ

Bağımsız bölüm sahiplerine faydalanmak istedikleri takdirde aşağıdaki hizmetler kendi hesaplarına şarj edilmesi karşılığında sunulmaktadır.

• Temizlik hizmeti
• Sıhhi tesisat hizmeti
• Elektrik tesisatı hizmeti
• Boya ve badana hizmeti
• İlaçlama hizmeti

SİGORTA YÖNETİMİ

• Yangın
• Dahili su
• Terör
• Yangın mesuliyet
• 3.Şahıs sorumluluk ve emniyeti suiistimal sigortası yapılır
Bu sigorta kapsamında sitenizin oyun parkı, asansör, merdiven, kazan dairesi gibi paylaşılan alanlarının göreceği
zararlar da teminat altındadır.

SOSYAL TESİS YÖNETİMİ

Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için ön koşul harekettir. Site sosyal tesisleri bu gereksinimi karşılamak günün stresinden uzaklaşıp keyifli zamanların ve toplu yaşamın gereği olarak oluşturulur.

• Fitness merkezinde form korunur, jogging ve bisiklet parkurunda hareketin önemi kavranır.
• Tenis kortu, basketbol, voleybol sahalarında spor yapmanın keyfine varılır.
• Kapalı havuz, sauna, Türk hamamında vücut yorgunluktan arındırılır. Özetle, sosyal tesisler ve etkinliklerle
yaşam enerjisi tazelenir.
Spor Tesis Yönetim Hizmetleri
• Sosyal tesis kuralları ( hatırlatmalar)
• Fitness kuralları
• Jogging kuralları
• Spor tesisi kuralları
• Havuz kuralları
• Sauna kuralları
• Yeşil alan kullanım
Site kafeterya çalışma ve kullanım kuralları

Mesaj Gönder
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merhaba
Bilgi Almak İstiyorum.