Hukuki Yönetim – Rota Yapı Yönetim
Profesyonel Site-Apartman-İş Merkezi ve Rezidans Yönetimi
İlkadım/Samsun info@rotayonetim.com
1

HUKUKİ YÖNETİM

Komşuluk hukuku ile iyi niyet ve dürüstlük kuralları içinde uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, kat mülkiyeti hukuku, Medeni hukuk, Borçlar hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanır.

Yönetim planının KMK. ve ilgili yasalara uygun yapılması

İşletme projesinin 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 68.maddesi birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılmasının sağlanması

Genel kurul toplantı ve kararlarının usulüne uygun olması

Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3.şahıslar hakkında

Noter kanalıyla İhtar ve ihbarname çekilmesi

İcra takibi yapılması

Dava açılması

Firmalarla yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin yapılması

Mesaj Gönder
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merhaba
Bilgi Almak İstiyorum.